Ubytování Nové Hrady

rodinná pohoda


Úvod  » volný čas  » nové hrady


Nové Hrady


Co musíte určitě vidět v Nových Hradech:

 

Hrad Nové Hrady

Gotický hrad

z poloviny 13. století je jedním se symbolů města v výraznou dominantou.

 

Empírový zámek

sloužil od r. 1806 do 1945 hraběcí rodině Buquoyů, dnes je zámek ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd České Republiky a má zde detašované pracoviště  Centrum nanobiologie a strukturní biologie (CNSB). Součástí areálu je rozlehlý zámecký park, ve kterém je možné zpříjemnit si dny či večery strávené v Nových Hradech.

 

Rezidence

do začátku 19. století zde sídlili Buquoyové, v současné době je objekt zrekonstruován a slouží jako welnes hotel a restaurace.

Kostel sv. Petra a Pavla

Farní a klášterní kostel zasvěcený svatému Petrovi a Pavlovi stojí v blízkosti jihovýchodního rohu náměstí v Husově ulici. 

 

Klášter Božího Milosrdenství

Barokní klášter je ve tvaru čtyřúhelníku a v jeho středu je klášterní dvůr, zvaný jako "křížová zahrada".

 

Hrobka Buquoyů

stojí na východním konci hřbitova, má dvě části - kryptu v přízemí a kapli v patře. V hrobce je umístěno 8 rakví s tělesnými pozůstatky Buquoyů.

 

Kovárna

je zmiňována již roku 1719 a nyní zrekonstruovanou ji můžete navštívit při cestě k hradu.  V objektu je možno vidět plně funkční historickou kovárnu, sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky. Za pozornost stojí i obytný interiér, který přibližuje způsob života v 19. století.

 

Renesanční radnice

v přízemí je umístěno Kulturní a informační centrum.

 

Koželužna

objevíte ji ukrytou při cestě k hradu, je zde krásný interiér a prostory slouží pro tvůrčí, výtvarné, vzdělávací a další aktivity. Konají se zde výstavy, kulturní vystoupení besedy a setkání.

Hrobka

Novohradské muzeum

Novohradské muzeum v současnosti tvoří čtyři stálé expozice a několik doprovodných aktivit a pravidelných akcí. V objektu Kulturně-spolkového domu je model Novohradských hor a expozice mapující historický vývoj města Nové Hrady. V blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck je to Skanzen ochrany státní hranice a železné opony a v objektu bývalé roty pohraniční stráže a dnešního Hotelu U Pralesa v Černém Údolí se nachází expozice věnovaná těžbě a plavení dřeva v Novohradských horách.

 

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony

V roce 2013 byl v těsné blízkosti bývalé celnice na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck vybudován skanzen ochrany státní hranice. Základ skanzenu tvoří exponáty z bývalého soukromého pohraničního skanzenu v Borovanech, který tam vybudoval pan Radomil Marek se svými přáteli.

Cílem expozice je podat přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní hranice v období tzv. studené války, kdy byl svět rozdělen na dvě nesmiřitelné politicko-hospodářské a vojenské soustavy.

Zámek na podzimZámekZámecký parkZámecká zahradaKovárnaRadnice


Pošlete nám dotaz nebo poptávku ...

Bezpečnostní kód proti spamu je 7980.Copyright © 2024 | www.penzionuzemanu.cz | Ubytování Nové Hrady